Opzet van de reeks 'Klassiekers'
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens één gedicht. Elke maand wordt een bespreking per e-mail verstuurd aan de ruim 3000 abonnees. Tevens wordt de bespreking aan de site klassiekegedichten.net toegevoegd.
De reeks Klassiekers is in 2000 opgezet door Joop Leibbrand. Onder zijn redactie verschenen in 15 jaar 196 besprekingen. Na zijn overlijden heeft Eric van Loo zijn redactiewerk overgenomen.

Nieuwe bijdragen
Oorspronkelijk kwam in deze reeks vooral het werk van gevestigde auteurs als Vasalis, Nijhoff, Achterberg of Bloem aan bod. Gaandeweg werden ook recente en minder bekende gedichten besproken. Wel blijft belangrijk dat het gaat om dichters die er toe doen, c.q. een zekere bekendheid genieten. En om gedichten die een klassieker zijn, of die het in zich hebben om dat te worden.

Bij de keuze van nieuwe klassiekers spelen de volgende aspecten een rol:

Kopij
Heb je zin om iets te schrijven? Heb je nog een bespreking of aanzet daartoe op de plank liggen? Het kan prettig zijn om in een vroeg stadium voor te leggen welk gedicht je wilt bespreken, en eventueel welke invalshoek je daarbij kiest. Immers, niet elk gedicht past in de reeks, en ook de bespreking zelf moet in het concept passen.

Stuur je idee of bespreking op naar: Xklassieker@klassiekegedichten.netX (de letters X uit dit adres verwijderen!)